Mestská karta Martin

Mestská karta mesta Martin  - "multiCARD"

Mestská karta mesta Martin "multiCARD" sa využíva predovšetkým ako dopravná karta na mestských linkách dopravcov SAD Žilina, konkrétne MHD Martin, teda časti dopravcu spadajúceho pod mesto Martin. Využíva sa na validáciu zľavneného cestovného na mestskú verejnú autobusovú dopravu v meste Martin. Je kompatibilná so všetkými čítacími zariadeniami uvedeného dopravcu. 

Multifinkčná Mestská karta Martin multiCARD sa správa aj ako dopravná peňaženka, čiže sa stáva nosičom predplateného cestovného.

 

        

Poskytované služby

 • Mestská karta Martin multiCARD v súčasnosti slúži predovšetkým ako bezkontaktná Mestská karta vysokej bezpečnostnej úrovne používaná ako dopravná karta na mestských linkách dopravcu MHD Martin, teda dopravcu spadajúceho pod mesto Martin.
 • Používa sa na validáciu zľavneného cestovného na autobusovú verejnú mestkú dopravu dotovanú mestom Martin a je kompatibilná so všetkými čítacími zariadeniami uvedeného dopravcu.
 • Mestská karta Martin multiCARD sa správa ako elektronická dopravná peňaženka v doprave – multifunkčná karta môže byť “nabitá” finančnými prostriedkami a stáva sa tak nosičom predplateného cestovného, čo prináša pohodlie a rýchlosť pri cestovaní.
 • Slúži ako prostriedok na uplatnenie zliav v komerčných prevádzkach nachádzajúcich sa v meste Martin (a zároveň v Trenčianskom kraji) v rôznych oblastiach predaja tovaru a poskytovania služieb    

Ďaľšie služby

Mestská karta Martin multiCARD sa neobmedzuje len na sféru dopravy. Okrem tejto primárnej aplikácie karta bude obsahovať postupne zavádzané združené  elektronické služby verejnej správy v oblasti identifikácie a komunikácie predovšetkým v školstve a kultúre na území mesta Martin. Snahou je priniesť občanovi komplexný a moderný prostriedok na komunikáciu s verejnou správou a na realizáciu využívania výhod, ktoré mu verejná správa poskytuje v rôznych oblastiach. Po sprístupnení multifunkčných servisných kanálov pre občanov ako komunikačných bodov v rámci elektronizácie komunálnej sféry, bude Mestská karta Martin multiCARD poskytovať okamžitý prístup k týmto službám úradov.

 

V rámci sprístupnenia ďaľších služieb sa stane Mestská karta  Martin multiCARD použiteľná v týchto oblastiach :

 • Školské dochádzkové a identifikačné systémy –identifikácia pri vstupe a elektronická evidencia dochádzok
 • Verejné stravovanie/školské jedálne – objednávanie a vydávanie stravy, bezhotovostné platby za tovary a služby poskytované v priestoroch škôl
 • Identifikačné médium pre mestské realizácie v oblasti knižníc – oprávnené vstupy, vstupy so zľavami v celej šírke existujúcich ponúk kraja, komunikácia, elektronický knižničný systém
 • Komerčná oblasť – vernostné a najmä zľavové systémy pre obchodné reťazce i malé prevádzky na báze len jednej karty, ktorá má vlastný pamäťový priestor a tak veľmi ľahko a bez zásadných investícii nahradí jednou kartou dnešný spôsob, kedy má bežný občan 5-10 kariet od rôznych predajcov

Ďalšie pripravované funkcie inteligentnej Mestskej karty Martin multiCARD

 • Platobné médium v režime uzavretého platobného okruhu s nulovými poplatkami za vykonané platby – plnohodnotná elektronická peňaženka
 • Multifunkčný portál mesta (komunikačný webový portál, komunikačný terminál)
 • Identifikačné médium pre mestské realizácie– oprávnené vstupy, vstupy so zľavami v celej šírke existujúcich ponúk kraja/mesta –šport, kultúra
 • Rozšírenie dopravných aplikácií - taxíky, parkoviská, vernostné systémy
 • Nositeľ elektronického podpisu v komunikácii s úradmi
 • Služby ubytovania/turistické aplikácie
 • Sociálne služby
 • Mýtne systémy miest

 

             

 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00

Zákaznícke centrum:

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30