pravidla

Čo je multicard

Čo je multiCARD?

Multifunkčná karta multiCARD, dopravné aplikácie multiCARD

Čo je to multiCARD
multiCARD je na Slovensku prvá Krajská karta multifunkčného charakteru , ktorá prináša okrem zvýhodneného cestovného aj množstvo výhod pre jej držiteľov. multiCARD” je multifunkčná inteligentná Krajská karta, ktorá je vhodná pre obyvateľov Trenčianského samosprávneho kraja, ale aj jeho návštevníkom a občanom využívajúcim prímestské linky SAD Prievidza a.s a SAD Trenčín a.s.  Vydavateľom Krajskej karty je Multicard a.s. v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorý je garantom celého projektu “multiCARD”. Cieľom projektu je priniesť občanom pohodlné využívanie zliav v prímestskej doprave kraja dotovanej Trenčianskym samosprávnym krajom a otvorenie nových možností komunikácie medzi samosprávnym krajom a jeho obyvateľmi –predovšetkým príjemnejší a jednoduchší prístup obyvateľov k službám samosprávneho kraja. Cieľom projektu je taktiež formou minimálnych poplatkov za používanie Krajskej karty vrátiť časť týchto prostriedkov späť do rozpočtu VÚC, ktorý ich následne používa na ďalšie a efektívnejšie smerovanie dotácií do dopravy napr. ako zvýšenie zliav pre sociálne slabších občanov. Takto získané prostriedky VÚC používa aj na iné rozvojové projekty - ďalší rozvoj elektronizácie verejnej správy a rozšírenie poskytovaných digitálnych služieb pre svojich občanov. Zavedenie systému používania a akceptácie jednej multifunkčnej karty otvára mimoriadne široké možnosti využitia karty ako integrovaného nosiča informácií a dát v každodennom živote občanov VÚC.Poplatok za používanie Krajekj karty má paušálny charakter bez ohľadu na počet vykonaných jázd v danom mesiaci a jeho stanovenie ako paušál má motivačný charakter na častejšie využívanie hromadnej dopravy dotovanej zo strany VÚC. V praxi platí pravidlo –čím viac občan využíva verejnú hromadnú dopravu, tým skôr sa mu výška poplatku vráti v zľavách na cestovnom.
 
MultiCARD je moderným spôsobom komunikácie v kraji, ktorý môžeme využívať ako:
? dopravnú kartu pre prímestskú autobusovú dopravu
? identifikačnú kartu v zariadeniach Trenčianskeho kraja (školy, knižnice a iné)
? zľavovú kartu v komerčných prevádzkach a v oblasti kultúry, športu a zábavy v Trenčianskom kraji

multiCARD je na Slovensku prvá Mestská karta multifunkčného charakteru, ktorá prináša okrem zvýhodneného cestovného aj množstvo výhod pre jej držiteľov. multiCARD je multifunkčná inteligentná mestská karta, ktorá je vhodná pre obyvateľov krajov a miest, ale aj ich návštevníkov využívajúcich prímestské či mestské linky dopravcov daných regiónov. Predpokladom tohto využitia karty multiCARD je modernizácia zariadení dopravcov na akceptáciu modernej technológie kariet typu Mifare Desfire. Takúto modernizáciu, ktorá umožňuje použite bezpečnejšej technológie oproti predchádzajúcemu štandardu zrealizovala SAD Žilina a.s. - MHD Martin. Vydavateľom karty multiCARD s municipálnym charakterom - Mestská je Multicard a.s. vždy v spolupráci so  subjektom verejnej správy ( Mesto Martin) ktorý je garantom celého projektu “multiCARD”. Multicard a.s. v tomto projekte vystupuje vždy ako integrátor systémov, spájajúci všetkých partnerov do kooperácie, ktorej výsledkom je multifunkčnosť karty, vzájomná akceptácia a kompatibilita

Úlohou projektu je priniesť občanom pohodlné využívanie zliav v prímestskej a mestskej doprave krajov či miest dotovaných práve subjektami verejnej správy - VÚC, alebo mestami a zároveň otvorenie nových možností komunikácie medzi samosprávnym krajom/mestom a jeho obyvateľmi –predovšetkým príjemnejší a jednoduchší prístup obyvateľov k službám samosprávneho kraja a mesta. Súčasťou projektu je taktiež formou minimálnych poplatkov (0,70 €/mesačne, resp. 0,20 €/mesačne resp. ročných aktivačných poplatkov 4,80 €) za používanie Mestskej karty multiCARD vrátiť časť týchto prostriedkov späť do rozpočtu VÚC a Miest, ktoré ich následne používajú na ďalšie a efektívnejšie smerovanie dotácií do dopravy napr. ako zvýšenie zliav pre sociálne slabších občanov. Takto získané prostriedky VÚC či Mesto používa aj na iné rozvojové projekty - ďalší rozvoj elektronizácie verejnej správy a rozšírenie poskytovaných digitálnych služieb pre svojich občanov. Zavedenie systému používania a akceptácie jednej multifunkčnej Mestskej karty multiCARD otvára mimoriadne široké možnosti využitia karty ako integrovaného nosiča informácií a dát v každodennom živote občanov regiónu. Poplatok za používanie Mestskej karty multiCARD má vždy paušálny charakter bez ohľadu na počet vykonaných jázd v danom mesiaci a jeho stanovenie ako paušál má motivačný charakter na častejšie využívanie hromadnej dopravy dotovanej zo strany samosprávy. V praxi platí pravidlo – čím viac občan využíva verejnú hromadnú dopravu, tým skôr sa mu výška poplatku vráti v zľavách na cestovnom.

Mestská karta multiCARD je moderným spôsobom komunikácie v regióne, ktoré je môžné využívať ako:

  • dopravnú kartu pre prímestskú alebo mestskú autobusovú dopravu
  • identifikačnú kartu v zariadeniach kraja a mesta (školy, knižnice a iné)
  • zľavovú kartu v komerčných prevádzkach a v oblasti kultúry, športu a zábavy v regióne kraja či mesta

Samotná karta Mesta obsahuje v svojom čipe aj aplikáciu "Doprava multiCARD" viažúcu sa vždy na daného dopravcu, ktorý je zmluvným partnerom  Mesta vydávajúceho multiCARD. Každá takáto aplikácia "Doprava" viazaná na hromadnú dopravu v rámci danej samosprávy je samostatnou aplikáciou a vďaka technológii karty Mifare Desfire ich môže byť na karte multiCARD umiestnených niekoľko. V praxi to znamená že karte multiCARD môže byť umiestnená napríklad aplikácia "Doprava MARTIN", ktorá zabezpečuje, že držiteľ takejto karty cestuje všetkými prímestskými linkami dopravcov SAD Žilina a..s. za zvýhodnené ceny cestovného multiCARD, ale zároveň môže kreditom dopravnej peňaženky na tejto karte platiť cestovné (vo výške cestovného ako z klasickej čipovej karty) aj napr. na

  • prímestských linkách  SAD Žilina
  • MHD Martin

 

 

 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00

Zákaznícke centrum:

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30