pravidla

Karty

Len jedna karta

  

Využitie elektronického média v sebe skrýva obrovský potenciál v rôznych oblastiach použitia a zjednodušenia využívania služieb zo strany občanov. Pre primárneho poskytovateľa verejných služieb – samosprávu, poskytuje nové médium Krajskej alebo Mestskej karty multiCARD možnosť v rámci elektronizácie verejnej správy integrovať svoje aktivity a služby pre občanov do jedného uceleného konceptu a spolu s ďalšími výhodami a inými poskytovateľmi ponúknuť svojim občanom univerzálny multifunkčný nástroj na využívanie služieb a komunikáciu s verejnou správou.

Karta multiCARD je postavená na novej technológii Mifare DESFire, ktorá je charakteristická vyšším bezpečnostným štandardom. Aj napriek rozdielnej technológii oproti súčasnej bežnej čipovej karte Dopravcov, je nová karta multiCARD použiteľná úplne rovnako ako klasická dopravná karta a v ich používaní zo strany držiteľa nie je žiadny rozdiel. Samotné načítanie karty multiCARD napríklad v strojčeku autobusu, trvá len o niekoľko milisekúnd dlhšie, ako pri súčasnej dopravnej karte, ale úroveň bezpečnosti týchto dvoch nosičov je diametrálne odlišná. Tento bezpečnostný štandard však vydavateľovi umožňuje postupne na kartu multiCARD pridávať nové aplikácie, ktorými samosprávy môžu integrovať svoje služby do jedného média a spríjemniť tak svojim občanom ich využívanie. Vyšší bezpečnostný štandard pri novej karte multiCARD umožňuje budúce použitie elektronického podpisu a využitie karty multiCARD v komerčnej sfére.

Navyše moderná technológia nám poskytuje možnosť, umiestniť všetky požadované aplikácie len na jeden nosič. Vydavateľ karty má tak vytvorené podmienky aby na jednu kartu pre svojich občanov pridával nové a nové možnosti využitia. Držiteľ takéhoto média potom nepotrebuje vlastniť a nosiť so sebou viac kariet - stačí mu iba jedna a s touto kartou dokáže obslúžiť všetky zvýhodnené produky, ktoré mu samospráva poskytuje. Cestovať s kartou do školy, pri vstupe do školy použiť kartu ako vstupné médium, objednať si s kartou stravu v školskej jedálni, požiačať si s kartou knihu v knižnici, použiť kartu na vstup na plaváreň či kúpalisko, využiť kartu na zľavnené vstupné na športové podujatie, či nakupovať zľavnené tovary a služby na území kraja, alebo mesta. Veľkou výhodou oproti iným rôznym zľavovým kartám je fakt, že kartu s aplikáciou doprava nosí jej držiteľ neustále pri sebe. Stačí naozaj len jedna karta.

Krajská alebo Mestská karta multiCARD vydaná s Aplikáciou Doprava môže byť Držiteľmi používaná rovnakým spôsobom ako Dopravné karty dopravcu a držiteľ ju môže využívať: 
  • ako dopravnú peňaženku na bezhotovostnú úhradu cestovného a dovozného za batožinu, podľa platnej tarify a prepravného poriadku príslušného Dopravcu
  • ako doklad umožňujúci uplatnenie zliav (najmä zľavy z cestovného) v Doprave zabezpečovanej Dopravcomi a podľa platnej tarify a prepravného poriadku príslušného Dopravcu
  • ako iný cestovný lístok /napr. časový/ podľa platného tarifného systému a prepravného poriadku príslušného dopravcu.

 

Systém dobíjania kariet v doprave formou kreditovania dopravnej peňaženky, ktorou je možné uhrádzať cestovné zostáva pri Krajskej alebo Mestskej karte multiCARD plne zachovaný. Aplikácia „doprava“ na karte multiCARD má samostatne vedný účet držiteľa -Dopravnú Peňaženku - z ktorého sú hradené cestovné tarify a paušálny poplatok za využívanie karty. Väčšina používateľov súčasných dopravných kariet si dobíja kartu priamo v prostriedku hromadnej dopravy u šoféra, prípadne v dopravnej spoločnosti, ktorá mu kartu vydala. Tento spôsob kreditovania zostáva taktiež rovnaký a v každej dopravnej spoločnosti je navyše zákaznícka informačná kancelária, ktorá poskytuje všetky dôležité informácie o Krajskej či Mestskej karte multiCARD, realizuje jej vydávanie a samozrejmosťou je aj vybavovanie prípadných reklamácií. 

Kedy a kde zatiaľ nefunguje karta multiCARD typu Mifare Desfire. Zavedenie novej technológie nosiča aplikácií - karty - si vyžaduje aj nevyhnutnú zmenu technológie čítania týchto kariet. Z tohto dôvodu sú vo všetkých prímestských a mestských linkových autobusoch dopravcov upgradované a upravované čítacie zariadenia –strojčeky (zrealizované SAD Žilina a.s. -MHD Martin). Prechod na túto novú technológiu je nevyhnutný a postupne ho budú pravdepodobne realizovať všetci dopravcovia prevádzkujúci hromadnú dopravu vo verejnom záujme v Slovenskej republike. Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý inicioval v takomto rozmere tento technologický upgrade, po ňom nasledovala SAD Žilina a dopravcovia v iných krajoch a mestách budú tieto kroky realizovať postupne. Z tohto dôvodu je možné, že karta multiCARD zatiaľ nebude použiteľná ako zľavnený preukaz v autobusoch tých dopravcov, ktorí túto technologickú zmenu ešte neuskutočnili. U týchto dopravcov sa bude dať stále použiť ako zľavnený preukaz klasická dopravná karta.

 

 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00

Zákaznícke centrum:

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30