pravidla

Použitie karty

Používanie Vašej karty multiCARD

Krajskú kartu môžete pužívať všade tam, kde uvidíte nálepku s logom “TU PLATÍ multiCARD” alebo “TU SA OPLATÍ multiCARD”. Použitie Krajskej karty je skutočne jednoduché. V prípade ak je prevádzka alebo autobus vybavená čítacím zariadením resp. automatickým strojčekom, stačí Krajskú kartu na moment priložiť k tomuto zariadeniu a zvukový signál Vám oznámi úspešné použitie karty. Tam kde nie je čítacie zariadenie k dipozícii stačí Krajskú kartu ukázať obsluhe. Po vizuálnej kontrole je subjekt označený logom zľavového programu multiCARD povinný priznať Držiteľovi Krajskej karty príslušnú zľavu alebo výhodu.

 

Pre koho je Krajská karta výhodná? Sú to predovšetkým:

- Súčasní držitelia dopravných kariet

- Tí, ktorí doteraz dopravnú kartu nemali, ale cestujú pravidelne

- Záujemcovia o zľavy v komerčnej sfére a postupne aj v kultúrnych zariadeniach

- Pravidelní návštevníci kraja, ktorý často cestujú SAD alebo radi nakupujú v Trenčianskom kraji

 

Nová Krajská karta multiCARD Vám prinesie príjemné cestovanie plné výhod. Vďaka Krajskej karte sa oplatí cestovať viac!

Mestskú kartu multiCARD môžete pužívať všade tam, kde uvidíte nálepku s logom “TU PLATÍ multiCARD” alebo “TU SA OPLATÍ multiCARD”.

Použitie Mestskej karty multiCARD je skutočne jednoduché. V prípade ak je prevádzka alebo autobus vybavená čítacím zariadením resp. automatickým strojčekom, stačí kartu multiCARD na moment priložiť k tomuto zariadeniu a zvukový signál Vám oznámi úspešné použitie karty multiCARD. Tam kde nie je čítacie zariadenie k dipozícii stačí  kartu multiCARD ukázať obsluhe. Po vizuálnej kontrole je subjekt označený logom zľavového programu multiCARD povinný priznať držiteľovi karty multiCARD príslušnú zľavu alebo výhodu.

Noste kartu multiCARD so sebou a používajte je úplne jednoducho. Mať multiCARD sa vyplatí.

Pre koho je Mestská karta multiCARD výhodná? Sú to predovšetkým:

 • Súčasní držitelia dopravných kariet

 • Tí, ktorí doteraz dopravnú kartu nemali, ale cestujú pravidelne

 • Záujemcovia o zľavy v komerčnej sfére a postupne aj v kultúrnych zariadeniach

 • Pravidelní návštevníci kraja/mesta, ktorý často cestujú SAD/MHD alebo radi nakupujú v danom regióne

Nová karta multiCARD Vám prinesie príjemné cestovanie plné výhod. Vďaka karte multiCARD sa oplatí cestovať !

 

Ako chrániť kartu?

Chráňte Vašu kartu multiCARD

Držiteľ je povinný dodržiavať pri využívaní Krajskej karty nasledujúce podmienky:

 

• Krajská karta sa nesmie ohýbať, lámať, čistiť chemikáliami,

• Krajská karta nesmie prísť do styku s elektrickým prúdom, elektrickým výbojom, silným elektromagnetickým poľom, chemickými látkami,

• Krajská karta nesmie prísť do styku s vysokou teplotou,

• Držiteľ je povinný chrániť Krajskú kartu pred mechanickým poškodením, elektromagnetickým poľom, nečistotami, chemikáliami a pred pôsobením akéhokoľvek vplyvu, v dôsledku ktorého by mohlo dôjsť k porušeniu záznamu v čipe alebo na tele Krajskej karty,

• Držiteľ je povinný ukladať Krajskú kartu na bezpečnom mieste a prijať opatrenia k zabráneniu zneužitia, poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia Krajskej karty,

• Držiteľ nesmie poskytnúť Krajskú kartu na užívanie inej osobe.

Držiteľ je povinný dodržiavať pri využívaní karty multiCARD nasledujúce podmienky:

 • karta multiCARD sa nesmie ohýbať, lámať, čistiť chemikáliami,

 • karta multiCARD nesmie prísť do styku s elektrickým prúdom, elektrickým výbojom, silným elektromagnetickým poľom, chemickými látkami,

 • karta multiCARD nesmie prísť do styku s vysokou teplotou,

 • držiteľ je povinný chrániť kartu multiCARD pred mechanickým poškodením, elektromagnetickým poľom, nečistotami, chemikáliami a pred pôsobením akéhokoľvek vplyvu, v dôsledku ktorého by mohlo dôjsť k porušeniu záznamu v čipe alebo na tele karty multiCARD,

 • držiteľ je povinný ukladať kartu multiCARD na bezpečnom mieste a prijať opatrenia k zabráneniu zneužitia, poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia karty multiCARD,

 • držiteľ nesmie poskytnúť neprenosnú kartu multiCARD (s fotografiou) na užívanie inej osobe.

Získajte Mestskú (MT) kartu multiCARD pohodlne

O kartu môžu požiadať súčasní držitelia dopravných kariet, ale aj noví žiadatelia. Môžete  ju získať prostredníctvom žiadosti na kontaktných miestach, ktorými sú kancelárie predpredaja a informácií SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s.
 
Ako žiadať o vydanie novej Krajskej karty a výmenu súčasnej dopravnej karty?
 
OSOBNE
• Zájdite na kontaktné miesto -  kancelárie predpredaja a informácií SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s.
• Vyplňte žiadosť o vydanie Krajskej karty ( alebo o výmenu súčasnej dopravnej karty za Krajskú kartu),
• Predložte doklady potrebné k výmene/ vydaniu Krajskej karty: preukaz totožnosti, aktuálna fotografia tváre (alebo zhotovenie fotografie priamo na mieste –SAD Trenčín) v prípade žiakov a študentov, prípadne doklady preukazujúce nárok žiadateľa na zľavu. Osoby mladšie ako 15 rokov prikladajú aj podpis ich zákonného zástupcu.
• V prípade výmeny súčasnej dopravnej karty za Krajskú kartu je žiadateľ povinný predložiť súčasnú dopravnú kartu.
• Karta bude vydaná na počkanie alebo najneskôr do piatich pracovných dní na kontaktnom mieste.
 
ELEKTRONICKY
• ! Táto funkcionalita bude prístupná až po uplynutí prechodného bonusového obdobia, počas ktorého držitelia Krajskej karty multiCARD neplatia paušálne poplatky, čiže od 1.9.2011.
• Navštívte webovú stránku www.multicard.sk
• Vyplňte elektronický formulár - žiadosť o vydanie Krajskej karty multiCARD alebo žiadosť o výmenu súčasnej dopravnej karty za Krajskú kartu multiCARD
• Do piatich pracovných dní od obdržania žiadosti budete vyzvaný elektronicky, prostredníctvom e- mailu na prevzatie Krajskej karty multiCARD na príslušnom kontaktnom mieste aj s preukazom totožnosti.
Nová Krajská karta multiCARD Vám prinesie príjemné cestovanie plné výhod. Vďaka Krajskej karte sa oplatí cestovať viac!
Bližšie informácie sa dozviete na www.multicard.sk a bezplatnej infolinky 0800 400 400.
O Mestskú MT kartu multiCARD môžu požiadať súčasní držitelia dopravných kariet, ale aj noví žiadatelia. Môžete  ju získať prostredníctvom žiadosti na kontaktných miestach dopravcov, ktorými sú kancelárie predpredaja a informácií MHD Martin (karta MT)
Ako žiadať o vydanie novej Mestskej karty multiCARD a prípadne výmenu za súčasú dopravnú kartu?

 

OSOBNE

 • Zájdite na kontaktné miesto -  kancelárie predpredaja a informácií MHD Martin (karta MT)
 • Vyplňte žiadosť o vydanie Mestskej multiCARD ( alebo o výmenu súčasnej dopravnej karty za Mestskú kartu multiCARD -pokiaľ si nechcete súčasnú dopravnú kartu ponechať),
 • Predložte doklady potrebné k výmene/ vydaniu Mestskej karty multiCARD: preukaz totožnosti, aktuálna fotografia tváre (alebo zhotovenie fotografie priamo na mieste) v prípade žiakov a študentov potvrdenie o návšteve školy, prípadne doklady preukazujúce nárok žiadateľa na zľavu. Osoby mladšie ako 15 rokov prikladajú aj podpis ich zákonného zástupcu. 
 • V prípade prípadnej výmeny súčasnej dopravnej karty za Mestskú kartu multiCARD je žiadateľ povinný predložiť súčasnú dopravnú kartu.
 • Mestská karta multiCARD bude vydaná na počkanie alebo najneskôr do piatich pracovných dní na kontaktnom mieste.

Nová Mestská karta multiCARD Vám prinesie príjemné cestovanie plné výhod. Vďaka karte multiCARD sa oplatí cestovať ! 

 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00

Zákaznícke centrum:

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30