pravidla

Výhody multicard

Prečo je to vlastne výhodnejšie ?

Trenčiansky kraj sa snaží zmierniť dôsledky zo zvyšovania cien cestovného a preto prináša inováciu a zlacnenie v podobe novej Krajskej karty, ktorá bude slúžiť predovšetkým ako výhodná dopravná karta na prímestských linkách dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza, a.s., teda dopravcov spadajúcich pod Trenčiansky samosprávny kraj.  Krajská karta sa však neobmedzuje len na výhody v doprave. Prináša aj zľavy v komerčných prevádzkach a v oblasti kultúry, športu a zábavy v Trenčianskom kraji. Krajská karta bude okrem týchto výhod ponúkať využitie vo viacerých oblastiach a postupne bude obsahovať ďalšie združené aplikácie, slúžiace na komunikáciu a realizáciu dátových prenosov kompatibilné a využiteľné v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho služieb pre občanov.
Krajská karta multiCARD funguje skutočne jednoducho –stačí ju predložiť všade tam, kde sa nachádza označenie prevádzky, či dopravného prostriedku nálepkou s logom “TU PLATÍ multiCARD” alebo “TU SA OPLATÍ multiCARD”. Následne už iba držiteľ karty čerpá všetky výhody, ktoré mu Krajská karta multiCARD prináša.

Odpoveď je jednoduchá - pretože cestujete viac. Samosprávy každoročne prispievajú zmluvným dopravcom vykonávajúcim služby vo verejnom záujme nemalé finančné prostriedky na to, aby dokázali zabezpečiť hromadnú prepravu osôb v rámci svojho správneho územia. Prímestské autobusové linky sú dotované Vyššími územnými celkami a mestké linky mestskej dopravy zase v tomto zmysle podliehajú priamo Mestám.

Ich úloha je nezávideniahodná - zabezpečiť financovanie verejnej dopravy nie je naozaj nič jednoduché. Navyše si cestujúci za svoje peniaze oprávnene nárokujú istý komfort cestovania a poskytovaných služieb zo strany dopravcu. Samosprávy si vážia svojich občanov a snažia sa im vychádzať v ústrety, pokiaľ im to rozpočty dovolia. Aj klasické čipové karty a zľavu cestovného pre občanov s týmito kartami dotujú a financujú samosprávy. Voči pravidelným cestujúcim, využívajúcim verejnú dopravu denne je však trochu nespravodlivé, že s týmito kartami majú rovnaké ceny cestovného ako tí ktorí cestujú povedzme iba 1 x za mesiac. Keďže prispievajú na dopravu najviac a najčastejšie, logicky by mali mať nárok na vyššie výhody či zľavy. Preto sa samosprávy ako Trenčiansky samosprávny kraj a Mesto Martin či mesto Partizánske rozhodli práve pri nútenom zvyšovaní cestovného, výjsť týmto občanom v ústrety a zrealizovali pre nich projekt Krajskej resp. Mestskej karty multiCARD. Aj napriek mesačnému paušálnemu poplatku resp. ročnému aktivačnému poplatku sa pravidelnému cestujúcemu karta multiCARD vyplatí - v konečnom súčte za kalendárny mesiac ušetrí vďaka zľavám na cestovnom multiCARD oveľa viac prostriedkov ako je to pri klasickej čipovej karte. Vydaním týchto kariet sa Trenčiansky samosprávny kraj a aj Mesto Martin a Partizánske snažia úspešne zmierniť dôsledky zo zvyšovania cien cestovného a zároveň priniesť inovácie a integráciu do systému verejnej dopravy. 

Okrem zamerania na dopravu vytvorili obe samosprávy vydaním municipálnych kariet platformu pre vzájomnú užitočnú spoluprácu s podnikateľským prostredím vo svojich regiónoch. Podnikatelia tak ponúkajú držiteľom karty multiCARD zľavy v rôznych oblastiach či už tovarov alebo služieb v komerčných prevádzkach, ale aj v oblasti kultúry, cestovania, športu a zábavy. Tento systém nepriamo podporuje skutočnosť, že držitelia kariet multiCARD cestujú viac a častejšie, čím si vlastne vytvárajú ďalšie podmienky pre ešte lepšie poskytovanie služieb zo strany samosprávy. A to je cieľ projektu. Vytvoriť cestujúcim za ich platby primerané podmienky a kvalitu služieb, zvýhodniť tých , ktorí službu využívajú najčastejšie a zároveň im dať moderný nástroj, ktorý budú môcť využívať na čerpanie ďalších služieb, ktoré samospráva plánuje občanom na tejto platforme poskytnúť. Cestovať viac sa teda naozaj oplatí.

Karta multiCARD bude okrem týchto výhod ponúkať využitie vo viacerých oblastiach a postupne bude obsahovať ďalšie združené aplikácie, slúžiace na komunikáciu a realizáciu dátových prenosov kompatibilné a využiteľné v rámci samosprávneho kraja či mesta  a ich služieb pre občanov.

Karta multiCARD funguje skutočne jednoducho – stačí ju predložiť všade tam, kde sa nachádza označenie prevádzky, či dopravného prostriedku nálepkou s logom “TU PLATÍ karta multiCARD” alebo “TU SA OPLATÍ karta multiCARD”. Následne už iba držiteľ karty čerpá všetky výhody, ktoré mu karta multiCARD prináša.

                                                        Užite si svoju kartu multiCARD

 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00

Zákaznícke centrum:

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30