Vydanie karty

Vydanie Mestskej karty Partizánske

Mesto Partizánske začína vydávať Mestské karty Partizánske od 01.07.2013. Od tohto dátumu bude možné s touto kartou uhrádzať cestovné rovnako ako s klasickou čipovou kartou dopravcu. V zmysle platnej tarify bude zľava na cestovné, platené Mestskou kartou identická (rovnaká) ako je to v prípade klasickej čipovej karty dopravcu. Dopravné čipové karty vydané pred spustením predaja Mestskej karty Partizánske zostávajú stále v platnosti až do dátumu ich expirácie, vyznačenom na potlači prednej strany karty. Držiteľ platnej klasickej čipovej karty si však môže kedykoľvek túto kartu zameniť za novú Mestskú kartu Partizánske - za túto výmenu nie je účtovaný žiadny administratívny poplatok, vydanie Mestskej karty Partizánske je však spoplatnené v zmysle platného cenníka.
 
Od momentu vydania Mestskej karty Partizánske je možné začať využívať všetky výhody v systéme multiCARD (zľavy v komerčných prevádzkach) a taktiež všetky výhody, ktoré držiteľovi karty poskytuje mesto Partizánske.

Žiadosť o vydanie Mestskej karty musí byť potvrdená Mestkým úradom Partizánske. Mestský úrad Partizánske vydáva tieto potvrdené žiadosti od 01.07.2013 na požiadanie všetkým žiadateľom, voči ktorým ku dňu vydania tejto potvrdenej žiadosti, neeviduje nezaplatené pohľadávky a ktorí majú súčasne trvalý pobyt v meste Partizánske. Žiadosť o vydanie Mestskej karty, potvrdenú Mestským úradom Partizánske je možné od 01.07.2013 následne predložiť priamo na kontaktnom mieste SAD Prievidza : 
 
Kontaktné miesto, kde je vydávaná Mestská karta Partizánske
 
Informačná kancelária SAD Prievidza, pobočka Partizánske
Tel. kontakt : +421 38 74 93 009
Prevádzková doba : Pondelok 7:30 - 14:45
                                     Utorok      7:30 - 14:45
                                     Streda      7:30 - 16:30
                                     Štvrtok      7:30 - 14:45
                                     Piatok       7:30 - 14:45
                                     Obed. prestávka  11:00 - 11:30
 
Pre osoby mladšie ako 15 rokov vybavuje žiadosti o vydanie Mestskej karty Partizánske ich zákonný zástupca.

Minimálny vklad na dopravnú peňaženku na Mestskej karte Partizánske je 5,00 EUR – je to vklad na dopravnú peňaženku, z ktorej môže držiteľ karty platiť cestovné.  V prípade, ak má záujemca na súčasnej dopravnej čipovej karte finančné prostriedky a má záujem o vydanie Mestskej karty Partizánske, môže požiadať pracovníka kontaktného miesta o prevod finančných prostriedkov z dopravnej karty na mestskú kartu. Vydanie mestskej karty je podmienené úhradou poplatku za aktiváciu a zrealizovaním prvého minimálne minimálneho vkladu.
 
V prípade, ak bude Mestská karta Partizánske vydaná od 01.01. (vrátane) do 31.05 (vrátane) toho istého roka, je platná do 31.08 (vrátane) toho istého roka a jej vydanie je spoplatnené nižšou/polročnou sadzbou poplatku. V prípade ak bude Mestská karta vydaná alebo prolongovaná v období od 01.06 (vrátane) do 31.12. (vrátane) toho istého roka, je platná do 31.08. (vrátane) nasledujúceho roka a jej vydanie, alebo prolongácia je spoplatnené plnou/ročnou sumou poplatku. Mestská karta Partizánske bez prolongačnej holografickej nálepky nie je platná na použitie v systéme multiCARD a služieb a zliav mesta Partizánske.
 
Obchodné prevádzky poskytujúce výhody držiteľom Mestských kariet Partizánske sú vždy označené nálepkou s logom zľavového programu systém multiCARD a textom"TU SA OPLATÍ Mestská karta Partizánske" spolu s fotografiou Mestskej karty Partizánske. Zoznam týchto prevádzok je pravidelne aktualizovaný aj na tejto web stránke v sekcii "Zľavy %". Každý mesiac pribúdajú ďalšie prevádzky. Zároveň je na kontaktnom mieste k dispozícii leták so zoznamom komerčných prevádzok poskytujúcich zľavu. 
 
Podrobnejšie informácie nájdete v ďaľších článkoch na tejto web stránke
 
 
    
 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Trenčianska karta:
Tel.: 046 5426 777

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00
Zákaznícke centrum:

IK SAD Prievidza, T. Vansovej 13
Tel.: +421 46 542 6777

IK SAD Trenčín, Palackého 11
Pondelok - Piatok: 08.00 - 17.00

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30