Mestská karta Partizánske

Mestská karta mesta Partizánske  - "multiCARD"

Mestská karta mesta Partizánske "multiCARD" sa využíva predovšetkým ako dopravná karta na mestských linkách dopravcov SAD Prievidza, konkrétne v meste Partizánske, teda časti služieb dopravcu spadajúcich pod mesto Partizánske. Využíva sa na validáciu zľavneného cestovného na mestskú verejnú autobusovú dopravu v meste Partizánske. Je kompatibilná so všetkými čítacími zariadeniami uvedeného dopravcu. 
 
Multifunkčná Mestská karta Partizánske multiCARD sa správa aj ako dopravná peňaženka, čiže sa stáva nosičom predplateného cestovného.
 
 
 
       
 
        

Poskytované služby

 • Mestská karta Partizánske multiCARD v súčasnosti slúži predovšetkým ako bezkontaktná Mestská karta vysokej bezpečnostnej úrovne používaná ako dopravná karta na mestských linkách dopravcu MHD Partizánske (SAD Prievidza), teda časti služieb dopravcu spadajúceho pod mesto Partizánske.
 • Používa sa na validáciu zľavneného cestovného na autobusovú verejnú mestkú dopravu dotovanú mestom Partizánske a je kompatibilná so všetkými čítacími zariadeniami uvedeného dopravcu.
 • Mestská karta Partizánske multiCARD sa správa ako elektronická dopravná peňaženka v doprave – multifunkčná karta môže byť “nabitá” finančnými prostriedkami a stáva sa tak nosičom predplateného cestovného, čo prináša pohodlie a rýchlosť pri cestovaní.
 • Slúži ako prostriedok na uplatnenie zliav v komerčných prevádzkach nachádzajúcich sa v meste Partizánske (a zároveň aj v meste Martin a v celom Trenčianskom kraji) v rôznych oblastiach predaja tovaru a poskytovania služieb    

 

Ďaľšie služby

Mestská karta Partizánske multiCARD sa neobmedzuje len na sféru dopravy. Okrem tejto primárnej aplikácie karta bude obsahovať postupne zavádzané združené  elektronické služby verejnej správy v oblasti identifikácie a komunikácie predovšetkým v školstve a kultúre na území mesta Partizánske. Snahou je priniesť občanovi komplexný a moderný prostriedok na komunikáciu s verejnou správou a na realizáciu využívania výhod, ktoré mu verejná správa poskytuje v rôznych oblastiach. Po sprístupnení multifunkčných servisných kanálov pre občanov ako komunikačných bodov v rámci elektronizácie komunálnej sféry, bude Mestská karta Partizánske multiCARD poskytovať okamžitý prístup k týmto službám úradov.
 
 
V rámci sprístupnenia ďaľších služieb sa stane Mestská karta Partizánske multiCARD použiteľná v týchto oblastiach :
 
 • Školské dochádzkové a identifikačné systémy –identifikácia pri vstupe a elektronická evidencia dochádzok
 • Verejné stravovanie/školské jedálne – objednávanie a vydávanie stravy, bezhotovostné platby za tovary a služby poskytované v priestoroch škôl
 • Identifikačné médium pre mestské realizácie v oblasti knižníc – oprávnené vstupy, vstupy so zľavami v celej šírke existujúcich ponúk mesta, komunikácia, elektronický knižničný systém
 • Komerčná oblasť – vernostné a najmä zľavové systémy pre obchodné reťazce i malé prevádzky na báze len jednej karty, ktorá má vlastný pamäťový priestor a tak veľmi ľahko a bez zásadných investícii nahradí jednou kartou dnešný spôsob, kedy má bežný občan 5-10 kariet od rôznych predajcov
 
Ďalšie pripravované funkcie inteligentnej Mestskej karty Partizánske multiCARD
 
 • Platobné médium v režime uzavretého platobného okruhu s nulovými poplatkami za vykonané platby – plnohodnotná elektronická peňaženka
 • Multifunkčný portál mesta (komunikačný webový portál, komunikačný terminál)
 • Identifikačné médium pre mestské realizácie– oprávnené vstupy, vstupy so zľavami v celej šírke existujúcich ponúk mesta/kraja –šport, kultúra
 • Rozšírenie dopravných aplikácií - taxíky, parkoviská, vernostné systémy
 • Nositeľ elektronického podpisu v komunikácii s úradmi
 • Služby ubytovania/turistické aplikácie
 • Sociálne služby
 • Mýtne systémy miest

 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Trenčianska karta:
Tel.: 046 5426 777

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00
Zákaznícke centrum:

IK SAD Prievidza, T. Vansovej 13
Tel.: +421 46 542 6777

IK SAD Trenčín, Palackého 11
Pondelok - Piatok: 08.00 - 17.00

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30