pravidla

Zapojenie

Pre obchodníkov   

Partnerstvo s Krajskou/Mestskou kartou multiCARD 

Multifunkčná Krajská/Mestská karta multiCARD ponúka partnerstvo aj pre firmy. Krajská/Mestská karta multiCard ponúka spoluprácu všetkým komerčným subjektom v oblasti obchodu a služieb, ktoré nemajú svoj vlastný vernostný program alebo tým ,ktorí chcú podporiť už vlastný fungujúci vernostný systém. Pre obidve skupiny obchodníkov prináša multifunkčná Krajská/Mestská karta multiCARD množstvo benefitov

Firmám, ktoré nemajú svoj vlastný vernostný program ponúka
- Oslovenie a získanie nových zákazníkov prostredníctvom “multiCARD”, ktorí túto multifunkčnú krajskú kartu nosia denne so sebou
- Úsporu nákladov na správu vernostného klubu a vydávania kariet
- Bezplatná aplikácia multiCard ako funkčného marketingového nástroja
- Uverejnenie v zozname partnerov karty na webovej stránke www.multicard.sk
 
Firmám, ktoré majú vytvorený vlastný vernostný systém  ponúka
- Oslovenie a získanie nových zákazníkov prostredníctvom “multiCARD”, ktorí túto multifunkčnú krajskú kartu nosia denne so sebou
- Informácia o firme v zozname partnerov multiCard na webovej stránke www.multicard.sk
 
Účasťou v programe “multiCARD” osloví vaša spoločnosť  tisíce majiteľov nových bezkontaktných kariet, ktoré sú využívané v doprave v rámci kraja. Vďaka aktívnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja a inovatívnemu využitiu “multiCARD” v rôznych inštitúciách, bude počet majiteľov kariet stúpať. Majitelia Krajských kariet multiCARD sa o vašej firme budú môcť dozvedieť prostredníctvom webovej stránky www.multicard.sk .
Ako zapojiť svoju firmu do komerčného programu zliav s multiCARD ?
Partnerstvo v projekte multiCARD je ponúknuté všetkým komerčným subjektom, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá :
- Firma podniká v súlade s etickými princípmi  a dobrými mravmi
- Minimálna výška poskytnutých zliav 1% na majoritný tovar alebo služby
- Poskytovanie uvedenej  zľavy po dobu 2 rokov (ak nie je stanovené inak)
- Jednoznačné a zrozumiteľné informovanie držiteľov kariet “multiCARD” o výške zliav a súvisiacich cenách produktov a služieb
- Označenie obchodných prevádzok poskytujúcich zľavu logom programu zliav multiCARD
 
 
Ak Vás zaujali možnosti programu zliav  multiCARD, prosím vyplňte registračný formulár a po vyplnení:
- pošlite formulár na e-mailovú adresuobchod@multicard.sk
- alebo kontaktujte nášho obchodného zástupcu na čísle 0949 423 505
 
Ďalšie  informácie o účasti v programe multiCARD nájdete tu:
o Pravidlá programu zliav s využitím multifunkčnej karty “multiCARD” v oblasti poskytovania zliav pri predaji tovaru a služieb
 
o Zmluva o účasti na programe zliav multiCARD

Firmám, ktoré nemajú svoj vlastný vernostný program ponúka

 • Oslovenie a získanie nových zákazníkov prostredníctvom “multiCARD”, ktorí túto multifunkčnú Krajskú/Mestskú kartu nosia denne so sebou
 • Úsporu nákladov na správu vernostného klubu a vydávania kariet
 • Bezplatná aplikácia multiCard ako funkčného marketingového nástroja
 • Uverejnenie v zozname partnerov karty na webovej stránke www.multicard.sk

Firmám, ktoré majú vytvorený vlastný vernostný systém  ponúka

 • Oslovenie a získanie nových zákazníkov prostredníctvom “multiCARD”, ktorí túto multifunkčnú Krajskú/Mestskú kartu nosia denne so sebou
 • Informácia o firme v zozname partnerov multiCard na webovej stránke www.multicard.sk
Účasťou v programe “multiCARD” osloví vaša spoločnosť  tisíce majiteľov nových bezkontaktných Krajských/Mestských kariet multiCARD, ktoré sú využívané v prímestskej/mestskej doprave v rámci kraja alebo mesta. Vďaka aktívnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Martin a inovatívnemu využitiu Krajských/Mestských kariet multiCARD v rôznych inštitúciách, bude počet majiteľov Krajských/Mestských kariet multiCARD stúpať. Majitelia Krajských/Mestských kariet multiCARD sa o vašej firme budú môcť dozvedieť prostredníctvom webovej stránky www.multicard.sk.

Ako zapojiť svoju firmu do komerčného programu zliav s multiCARD ?

Partnerstvo v projekte multiCARD je ponúkané všetkým komerčným subjektom, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá :

 1. Firma podniká v súlade s etickými princípmi  a dobrými mravmi
 2. Minimálna výška poskytnutých zliav 1% na majoritný tovar alebo služby
 3. Poskytovanie uvedenej  zľavy po dobu 2 rokov (ak nie je stanovené inak)
 4. Jednoznačné a zrozumiteľné informovanie držiteľov Krajských/Mestských kariet multiCARD o výške zliav a súvisiacich cenách produktov a služieb
 5. Označenie obchodných prevádzok poskytujúcich zľavu logom programu zliav multiCARD 

Ak Vás zaujali možnosti programu zliav  multiCARD, prosím vyplňte registračný formulár a po vyplnení:

Ďalšie  informácie o účasti v programe multiCARD nájdete tu:

                                                                                                                       Aplikácia "Zľavy" pre Android
      

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Trenčianska karta:
Tel.: 046 5426 777

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00
Zákaznícke centrum:

IK SAD Prievidza, T. Vansovej 13
Tel.: +421 46 542 6777

IK SAD Trenčín, Palackého 11
Pondelok - Piatok: 08.00 - 17.00

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30