pravidla

Na stiahnutie

Stiahnite si na preštudovanie všetky potrebné dokumenty 

Podmienky systému           Registračný formulár            Zmluva s partnerom

                              

Chcete sa zapojiť?  Môžete sa zapojiť aj Vy?

Do komerčného programu zliav “multiCARD” sa môžu zapojiť všetky komerčné subjekty, ktoré spĺňajú predovšetkým tieto kritériá:

 • podnikanie v súlade s etickými princípmi a dobrými mravmi
 • minimálna výška poskytnutých zliav 1% na majoritný tovar alebo služby
 • poskytovanie uvedenej zľavy po dobu 2 rokov (ak nie je stanovené inak)
 • jednoznačné a zrozumiteľné informovanie držiteľov kariet “multiCARD” o výške zliav a súvisiacich cenách produktov a služieb
 • označenie obchodných prevádzok poskytujúcich zľavu logom programu zliav multiCARD
Partnerstvo v projekte Krajská karta alebo Mestská karta multiCARD môžu využiť podnikatelia v oblasti obchodu a služieb, ktorí nemajú vytvorený vlastný vernostný systém, prípadne aj tí, ktorí vlastný vernostný systém už používajú.
 

Výhody pre tých, ktorí nemajú svoj vernostný systém:

 • ušetrenie nákladov na vytvorenie a správu svojho "vlastného kartového systému"
 • ušetrenie nákladov na vydávanie kariet - vernostných, zľavových ...
 • oslovenie všetkých držiteľov karty na webovej stránke karty www.multicard.sk
 • bezplatné uverejnenie v zozname partnerov karty na webovej stránke www.multicard.sk
 • spokojných zákazníkov - každý zákazník zvýhodnený formou zľavy je spokojný zákazník

Výhody pre tých, ktorí už majú vytvorený a fungujúci vlastný vernostný systém:

 • využitie Krajskej/Mestskej karty multiCARD ako identifikačnej karty svojho už fungujúceho vernostného systému
 • istotu, že každý držiteľ Krajskej/Mestskej karty multiCARD kartu nosí denne so sebou
 • oslovenie všetkých držiteľov Krajskej/Mestskej karty na webovej stránke karty www.multicard.sk
 • bezplatné uverejnenie v zozname partnerov karty na webovej stránke www.multicard.sk
 • spokojných zákazníkov - každý zákazník zvýhodnený formou zľavy je spokojný zákazník

 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00

Zákaznícke centrum:

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30