pravidla

Zapojenie

Pre obchodníkov   

Partnerstvo s Mestskou kartou multiCARD 

Multifunkčná Mestská karta multiCARD ponúka partnerstvo aj pre firmy. Mestská karta multiCard ponúka spoluprácu všetkým komerčným subjektom v oblasti obchodu a služieb, ktoré nemajú svoj vlastný vernostný program alebo tým ,ktorí chcú podporiť už vlastný fungujúci vernostný systém. Pre obidve skupiny obchodníkov prináša multifunkčná Mestská karta multiCARD množstvo benefitov

Firmám, ktoré nemajú svoj vlastný vernostný program ponúka
- Oslovenie a získanie nových zákazníkov prostredníctvom “multiCARD”, ktorí túto multifunkčnú krajskú kartu nosia denne so sebou
- Úsporu nákladov na správu vernostného klubu a vydávania kariet
- Bezplatná aplikácia multiCard ako funkčného marketingového nástroja
- Uverejnenie v zozname partnerov karty na webovej stránke www.multicard.sk
 
Firmám, ktoré majú vytvorený vlastný vernostný systém  ponúka
- Oslovenie a získanie nových zákazníkov prostredníctvom “multiCARD”, ktorí túto multifunkčnú krajskú kartu nosia denne so sebou
- Informácia o firme v zozname partnerov multiCard na webovej stránke www.multicard.sk
 
Účasťou v programe “multiCARD” osloví vaša spoločnosť  tisíce majiteľov nových bezkontaktných kariet, ktoré sú využívané v doprave v rámci kraja. Vďaka aktívnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja a inovatívnemu využitiu “multiCARD” v rôznych inštitúciách, bude počet majiteľov kariet stúpať. Majitelia Krajských kariet multiCARD sa o vašej firme budú môcť dozvedieť prostredníctvom webovej stránky www.multicard.sk .
Ako zapojiť svoju firmu do komerčného programu zliav s multiCARD ?
Partnerstvo v projekte multiCARD je ponúknuté všetkým komerčným subjektom, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá :
- Firma podniká v súlade s etickými princípmi  a dobrými mravmi
- Minimálna výška poskytnutých zliav 1% na majoritný tovar alebo služby
- Poskytovanie uvedenej  zľavy po dobu 2 rokov (ak nie je stanovené inak)
- Jednoznačné a zrozumiteľné informovanie držiteľov kariet “multiCARD” o výške zliav a súvisiacich cenách produktov a služieb
- Označenie obchodných prevádzok poskytujúcich zľavu logom programu zliav multiCARD
 
 
Ak Vás zaujali možnosti programu zliav  multiCARD, prosím vyplňte registračný formulár a po vyplnení:
- pošlite formulár na e-mailovú adresuobchod@multicard.sk
- alebo kontaktujte nášho obchodného zástupcu na čísle 0949 423 505
 
Ďalšie  informácie o účasti v programe multiCARD nájdete tu:
o Pravidlá programu zliav s využitím multifunkčnej karty “multiCARD” v oblasti poskytovania zliav pri predaji tovaru a služieb
 
o Zmluva o účasti na programe zliav multiCARD

Firmám, ktoré nemajú svoj vlastný vernostný program ponúka

 • Oslovenie a získanie nových zákazníkov prostredníctvom “multiCARD”, ktorí túto multifunkčnú Mestskú kartu nosia denne so sebou
 • Úsporu nákladov na správu vernostného klubu a vydávania kariet
 • Bezplatná aplikácia multiCard ako funkčného marketingového nástroja
 • Uverejnenie v zozname partnerov karty na webovej stránke www.multicard.sk

Firmám, ktoré majú vytvorený vlastný vernostný systém  ponúka

 • Oslovenie a získanie nových zákazníkov prostredníctvom “multiCARD”, ktorí túto multifunkčnú Mestskú kartu nosia denne so sebou
 • Informácia o firme v zozname partnerov multiCard na webovej stránke www.multicard.sk
Účasťou v programe “multiCARD” osloví vaša spoločnosť  tisíce majiteľov nových bezkontaktných Mestských kariet multiCARD, ktoré sú využívané v prímestskej/mestskej doprave v rámci kraja alebo mesta. Vďaka aktívnej podpore mesta Martin a inovatívnemu využitiu Mestských kariet multiCARD v rôznych inštitúciách, bude počet majiteľov Mestských kariet multiCARD stúpať. Majitelia Mestských kariet multiCARD sa o vašej firme budú môcť dozvedieť prostredníctvom webovej stránky www.multicard.sk.

Ako zapojiť svoju firmu do komerčného programu zliav s multiCARD ?

Partnerstvo v projekte multiCARD je ponúkané všetkým komerčným subjektom, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá :

 1. Firma podniká v súlade s etickými princípmi  a dobrými mravmi
 2. Minimálna výška poskytnutých zliav 1% na majoritný tovar alebo služby
 3. Poskytovanie uvedenej  zľavy po dobu 2 rokov (ak nie je stanovené inak)
 4. Jednoznačné a zrozumiteľné informovanie držiteľov Mestských kariet multiCARD o výške zliav a súvisiacich cenách produktov a služieb
 5. Označenie obchodných prevádzok poskytujúcich zľavu logom programu zliav multiCARD 

Ak Vás zaujali možnosti programu zliav  multiCARD, prosím vyplňte registračný formulár a po vyplnení:

Ďalšie  informácie o účasti v programe multiCARD nájdete tu:

                                                                                                                       
      

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00

Zákaznícke centrum:

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30