Krajská karta TSK

Krajská karta Trenčianskeho Samosprávneho Kraja "multiCARD"

Krajská karta Trenčianského Samosprávneho Kraja "multiCARD" sa využíva predovšetkým ako dopravná karta na prímestských linkách dopravcov SAD Trenčín a.s. a SAD Prievidza a.s., teda dopravcov spadajúcich pod Trenčiansky samosprávny kraj. Využíva sa na validáciu zľavneného cestovného na všetky druhy dotovanej verejnej dopravy v Trenčianskom kraji. Je kompatibilná so všetkými čítacími zariadeniami uvedených dopravcov. 

Multifinkčná Krajská karta multiCARD sa správa aj ako dopravná peňaženka, čiže sa stáva nosičom predplateného cestovného.

 

         

Poskytované služby

 • Krajská karta multiCARD TSK v súčasnosti slúži predovšetkým ako bezkontaktná Krajská karta vysokej bezpečnostnej úrovne používaná ako dopravná karta na prímestských linkách dopravcov SAD Trenčín a.s. a SAD Prievidza a.s., teda dopravcov spadajúcich pod Trenčiansky samosprávny kraj.
 • Používa sa na validáciu zľavneného cestovného na všetky druhy dotovanej verejnej prímestskej dopravy v Trenčianskom kraji a je kompatibilná so všetkými čítacími zariadeniami uvedených dopravcov.
 • Krajská karta multiCARD sa správa ako elektronická dopravná peňaženka v doprave – multifunkčná karta môže byť “nabitá” finančnými prostriedkami a stáva sa tak nosičom predplateného cestovného, čo prináša pohodlie a rýchlosť pri cestovaní.
 • Slúži ako prostriedok na uplatnenie zliav v komerčných prevádzkach nachádzajúcich sa v Trenčianskom kraji v rôznych oblastiach predaja tovaru a poskytovania služieb    

Ďaľšie služby

Krajská karta multiCARD TSK sa neobmedzuje len na sféru dopravy. Okrem tejto primárnej aplikácie karta bude obsahovať postupne zavádzané združené  elektronické služby verejnej správy v oblasti identifikácie a komunikácie predovšetkým v školstve a kultúre na území kraja. Snahou je priniesť občanovi komplexný a moderný prostriedok na komunikáciu s verejnou správou a na realizáciu využívania výhod, ktoré mu verejná správa poskytuje v rôznych oblastiach. Po sprístupnení multifunkčných servisných kanálov pre občanov ako komunikačných bodov v rámci elektronizácie komunálnej sféry, bude Krajská karta multiCARD poskytovať okamžitý prístup k týmto službám úradov.

 

V rámci sprístupnenia ďaľších služieb sa stane Krajská karta multiCARD TSK použiteľná v týchto oblastiach :

 • Školské dochádzkové a identifikačné systémy –identifikácia pri vstupe a elektronická evidencia dochádzok
 • Verejné stravovanie/školské jedálne – objednávanie a vydávanie stravy, bezhotovostné platby za tovary a služby poskytované v priestoroch škôl
 • Identifikačné médium pre krajské a mestské realizácie v oblasti knižníc– oprávnené vstupy, vstupy so zľavami v celej šírke existujúcich ponúk kraja, komunikácia, elektronický knižničný systém
 • Komerčná oblasť – vernostné a najmä zľavové systémy pre obchodné reťazce i malé prevádzky na báze len jednej karty, ktorá má vlastný pamäťový priestor a tak veľmi ľahko a bez zásadných investícii nahradí jednou kartou dnešný spôsob, kedy má bežný občan 5-10 kariet od rôznych predajcov

Ďalšie pripravované funkcie krajskej inteligentnej Krajskej karty multiCARD TSK

 • Platobné médium v režime uzavretého platobného okruhu s nulovými poplatkami za vykonané platby – plnohodnotná elektronická peňaženka
 • Multifunkčný portál kraja/mesta (komunikačný webový portál, komunikačný terminál)
 • Identifikačné médium pre krajské a mestské realizácie– oprávnené vstupy, vstupy so zľavami v celej šírke existujúcich ponúk kraja/mesta –šport, kultúra
 • Rozšírenie dopravných aplikácií - taxíky, parkoviská, vernostné systémy
 • Nositeľ elektronického podpisu v komunikácii s úradmi
 • Služby ubytovania/turistické aplikácie
 • Sociálne služby
 • Mýtne systémy krajov a miest

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Trenčianska karta:
Tel.: 046 5426 777

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00
Zákaznícke centrum:

IK SAD Prievidza, T. Vansovej 13
Tel.: +421 46 542 6777

IK SAD Trenčín, Palackého 11
Pondelok - Piatok: 08.00 - 17.00

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30