Výhody

V čom je Krajská karta multiCARD TSK výhodnejšia ako bežná dopravná karta vydávaná dopravcom ?

pct002Aj pri platení mesačného paušálneho poplatku 0,70 € je úspora na cestovnom v prímestských linkách SAD Trenčín a.s. a SAD Prievidza a.s. s Krajskou kartou multiCARD výhodná a nesporná. Pri najfrekventovanejšom tarifnom pásme do 4 km je cenaobyčajného cestovného bez karty 0,60 €, s Krajskou kartou multiCARD 0,48 € a so súčasnou dopravnou kartou 0,54 €. Rozdiel medzi Krajskou kartou multiCARD a súčasnou dopravnou kartou teda predstavuje pri jednej jazde až 6 eurocentov (v starej mene 1,80 Sk). Výška zľavy s Krajskou kartou multiCARD sa pri obyčajnom cestovnom dostáva na úroveň až 20 % z cestovného a pri súčasnej dopravnej karte je to iba 10%. 

Ešte výraznejšia úspora je v prípade držiteľov Krajskej kartymultiCARD na zľavnené cestovné. Pri najfrekventovanejšom pásme do 4 km je cena zľavneného cestovného bez karty 0,50 €, s Krajskou kartou multiCARD 0,37 € a so súčasnou dopravnou kartou 0,47 €. Rozdiel medzi Krajskou kartou multiCARD a bežnou dopravnou kartou predstavuje v tomto prípade pri jednej jazde až 10 eurocentov. Výška zľavy s Krajskou kartou multiCARD sa pri zľavnenom cestovnom dostáva pri niektorých tarifných pásmach na úroveň až 26 % z cestovného a pri súčasnej dopravnej karte je to 6%.

V prípade iných tarifných pásiem výpočet úspory cestovania s Krajskou kartou multiCARD ešte výrazne stúpa ďalej. Pri poslednom tarifnom pásme je z dôvodu poskytovania vyššej zľavy na Krajskú kartu multiCARD, úspora pri jednej jazde oproti dopravnej karte dopravcu niekoľkokrát vyššia. Cestovať sa teda naozaj oplatí.

 

           Cenník TSK                Platná tarifa TSK                     VOP                            Žiadanka                     Ochrana OÚ

     Klikni       Klikni       Klikni       Klikni       

 

 SAD PD Žiadanka MC_ISIC            Kontakty TSK     Predĺženie (žiak/štud. SAD PD)

       Klikni       

Zľavy v doprave dotované Trenčianskym samosprávnym krajom však nie sú to jediné, kvôli čomu sa oplatí mať Krajskú kartu multiCARD. Obchodné prevádzky, ponúkajúce zľavy držiteľom týchto kariet sa nachádzajú po celom regióne Trenčianskeho samopsrávneho kraja a taktiež v meste Martin. Stačí prísť do takejto prevádzky, vybrať si tovar či službu a predložiť svoju Krajskú kartu multiCARD. Obchodník označený logom zľavového programu multiCARD poskytne držiteľovi Krajskej karty multiCARD príslušnú zľavu a držiteľ môže tento zľavový program využívať u zapojených obchodníkov úplne neobmedzene.

Tým sa však výhody Krajskej karty multiCARD zďaleka nekončia. Trenčiansky samosprávny kraj má rozpracovaných niekoľko projektov súvisiacich s využitím Krajskej karty multiCARD z ktorých možno menovať systém úhrad parkovného v kraji, identifikačné systémy v inštitúciách v správe kraja, stravovacie systémy, knižničné výmenné systémy, komunikačný portál s krajom a ďalšie  a ďalšie projekty, zamerané na spríjemnenie života svojich občanov.

Krajská karta multiCARD je komplexný a moderný prostriedok na komunikáciu občana s verejnou správou a na realizáciu využívania výhod, ktoré mu verejná správa v rôznych oblastiach poskytuje.

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Trenčianska karta:
Tel.: 046 5426 777

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00
Zákaznícke centrum:

IK SAD Prievidza, T. Vansovej 13
Tel.: +421 46 542 6777

IK SAD Trenčín, Palackého 11
Pondelok - Piatok: 08.00 - 17.00

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30